599.cz - Homepage 599.cz - Homepage Memorial OK1WC Optimalizováno pro web... Myši umírají v pastích, protože nechápou, proč je ten sýr zdarma.
     Dnes: 20. 07. 2024    spaceweather.com Bouřky v Česku v novém okně Bouřky v Evropě v novém okně Ionogram Průhonice v novém okně Contest calendar WA7BNM v novém okně RSS summary of the last 7 articles    
O   Hlavní menu

 [-] Hlavní stránka

 [-] Zajímavé odkazy

 [-] Download

 [-] Zasílání novinek


O   Seznam rubrik


time.is in new window


O   R B N

O   VOACAP KV Online

O   VOACAP pro CB
Šíření na CB

O   Počasí v Holicích
JO70XC


PHPRS fórum

Z důvodu zneužívání ke spamování, byla zpětná vazba zrušena

<a1>technika, bastleni</a1>

Zpět UKV (70cm) FM transceiver s modulem DRA818U

Vydáno dne 29. 05. 2015 (12020 přečtení)

UHF (70cm) FM transceiver with DRA818U
V tomto článku o VKV (2m) FM transceiveru jsem se zmínil, že by neměl být problém sestavit něco podobného v UKV (70cm) verzi. Trochu mi to trvalo, ale nakonec jsem tu druhou variantu udělal a teď jsem se konečně i přinutil sepsat o tom článek.


Schémata obou částí jsou úplně stejná, jako v případě té VKV verze. Ve schématu VF části jsou pouze jiné hodnoty součástek LPF filtru (dolní propust na výstupu vysílače).

Poznámka:
Pokud čtenář (zájemce o stavbu tohoto zařízení) nenajde nějakou podstatnou informaci v tomto článku, je velmi pravděpodobné, že ji nalezne v některém souvisejícím článku, jejichž seznam je na konci tohoto článku. Po kliknutí na odkaz se související článek otevře v novém okně prohlížeče.

Popis VF desky s DRA818U:

Z napájecího konektoru +12V- jde napájecí napětí přes ochrannou diodu D2 na 5V stabilizátor. Další dioda, D1 snižuje dále napětí na přibližně 4.3V, což je podle katalogu bezpečné napětí pro napájení VF modulů DRA818x.

     
schema of RF part UHF (70cm) FM transceiver
PCB of RF part of UHF (70cm) FM transceiver
photo of a PCB of RF part UHF (70cm) FM transceiver
Schéma VF části transceiveru.
Ve vyšším rozlišení.
Osazení DPS
Vyšší rozlišení
Fotografie osazené desky
     

Anténní výstup DRA818U jde přímo do filtru dolní propusti. Všechny 3 cívky dolní propusti mají 2 závity. Navinul jsem je měděným drátem 0.65mm na vrtáku o průměru 6.5mm. Určitě by bylo lepší použít silnější a třeba i postříbřený drát. Krajní (L1 a L3) jsou roztaženy na rozteč pájecích plošek na plošném spoji, prostřední (L2) má závity stlačeny k sobě s mezerou asi 1mm. Provedení je vidět na fotografiích. Kapacitní trimry jsem použil 2.5-22pF (VISHAY BFC2_808...). Zdá se mi, že ale pro tyto kmitočty již nejsou příliš vhodné. Možná by bylo lepší použít pevné hodnoty kondenzátorů a filtr doladit stlačováním/roztahováním závitů cívek. Je jasné, že ani použití konektoru PSH na VF výstupu není zrovna ideální.

     
Harmonics 1W out of the DRA818U without any filter
Harmonics 1W out of the DRA818U with the filter (see above)
Inductance for the filter
Harmonické na výstupu
bez jakéhokoliv filtru
Harmonické na výstupu
s filtrem podle schéma nahoře.
Fotografie cívky do filtru.
     

Při ladění dolní propusti jsem se setkal se zajímavým problémem. Ideální nastavení filtru (maximální potlačení harmonických při minimálním průchozím útlumu základní nosné) mi vychází dost odlišné pro dvě možné výkonové úrovně. Pokud jsem naladil ideální stav při plném výkonu (1 W), po přepnutí na Low Power byl výkon pouze asi 150mW (bez filtru asi 350mW) a potlačení harmonických horší. Totéž opačně. Odhaduji, že při snížení výkonu se významně mění výstupní impedance koncového tranzistoru.

Výstup Audio z modulu DRA818U je přiveden přes potenciometr hlasitosti na vstup NF zesilovače LM386N-4. DR818 dává na NF (AUD) výstupu poměrně velké NF napětí, takže ho lze upravit (snížit) odporem R1. Jeho velikost závisí na hodnotě použitého potenciometru. Pro plynulou regulaci hlasitosti by měl být potenciometr logaritmický (hodnota cca 10kΩ - 50kΩ). Potenciometr je fyzicky umístěn na desce subpanelu a s deskou VF je propojen stíněným kablíkem. Kondenzátor C16 není nutné osazovat, vzhledem ke vstupnímu odporu LM386 stačí C7.

Odpor R3 je nutný pro "probuzení" modulu DRA818. Bez něj by byl modul ve sleep stavu. Na hodnotě tohoto odporu v podstatě nezáleží.

Vstup pro mikrofon je ideální pro použití elektretového mikrofonu. Na konektoru (RJ45) je vyvedeno i napětí pro jeho napájení. Původně jsem plánoval použití dynamického mikrofonu z FT817. Bohužel jsem při kreslení plosného spoje spletl orientaci konektoru a mikrofon z FT817 tedy nelze bez nějaké redukce použít. Navíc je napětí z dynamického mikrofonu nedostatečné pro dosažení potřebné modulace. Já mám v mém mikrofonu od FT817 instalován kompresor s obvodem SSM2165, kterým je dostatečné promodulování vyřešeno.

Pokud chceme mít možnost přepínat výkon pomocí ovládacího programu (tlačítky na předním panelu) je potřeba dobastlit na desku tranzistor s odporem. Ten je paralelně ke konektoru H/L (High/Low). Tranzistor je ovládán (spínán) přes odpor 2k2 z Portu B.5 jednočipu (pin 19). Tím je dáno malé omezení, viz popis desky subpanelu níže.

Popis desky subpanelu:

Základem této desky je jednočip ATmega48. Je napájen podobným stabilizátorem jako modulek DRA818 na desce VF. I když by mohl být napájen 5V, je napětí také sníženo na 4.3V z důvodu přímého propojení přes UART port. Tím jsou zajištěny stejné úrovně logických signálů.

     
schema of controling subpanel for UHF (70cm) FM transceiver
PCB for controlling subpanel of UHF (70cm) FM transceiver
components on the bottom side of the subpanel
Schéma desky
subpanelu s ovládáním
Ve vyšším rozlišení.
Osazení desky
z přední strany
Osazení desky
ze zadní strany
     

Dále je na desce LCD displej 2x16 znaků, šest tlačítek pro ovládání a konektor (RJ45) pro připojení mikrofonu a PTT. Podsvit displeje se ovládá přes tranzistor T1 Portem C.0 (pin 23) jednočipu. Paralelně k tomuto tranzistoru je možné dobastlit odpor R8, kterým docílíme mírné podsvětlení i při "zhasnutém" displeji. Zda je, nebo není potřeba tuto úpravu udělat a jakou dát hodnotu odporu záleží hlavně na konkrétním typu použitého displeje. Trimrem R2 se nastavuje kontrast displeje (úhel pohledu).

Přepínání výkonu z předního panelu jsem dodělával dodatečně. Je proto potřeba dobastlit na VF desku NPN tranzistor, nejlépe přímo na plošky konektoru H/L. Ten se spíná přes odpor 2k2 Portem B.5 (pin 19) jednočipu. Tento pin je původně využit pouze při programování jako SCK signál a je vyveden na programovacím konektoru na desce subpanelu. Tím je dáno malé omezení: Dokud je k desce připojen programátor, nesmí se přepínat výkon. Výstupní signál portu B.5 a programovací signál SCK by šly proti sobě. Proto je také po restartu vždy nastaven výkon 1 Watt a pokud při provozu nastavíme Low, neuloží se do Eeprom.

Trimry R5 a R6 jsou připojeny do vstupů AD převodníku. Původně jsem plánoval měření (kontrolu) napájecích napětí, ale v ovládacím programu jsem to zatím nevyužil. Proto není nutné tyto trimry osazovat.

Ovládací program jsem napsal a zkompiloval v prostředí Bascom-AVR_2.0.7.7. V podstatě jsem jen upravil původní verzi pro 2m VKV. Změnil jsem hodnoty konstant, tedy začátek a konec pásma, úsek pro automatické zapnutí odskoku na převáděče, hodnotu odskoku pro převáděče, kroky ladění (25kHz, 1MHz). Navíc jsem přidal automatické přeskočení subpásma pro úzkopásmové druhy provozu (CW, SSB) v úseku 432-433MHz.

Zkompilovaný kód má velikost do 4kB, takže by bylo možné ho vytvořit i ve free verzi Bascom. Zdrojový kód i zkompilovaný .hex soubor společně s několika dalšími soubory zabalenými v jednom .zip archívu jsou uloženy v sekci Download tohoto webu. Bascom IDE umožňuje na jedno kliknutí vygenerovat pěkně zformátovaný .html soubor ze zdrojového kódu, takže je pohodlně čitelný i ve webovém prohlížeči. Zapojení (program) využívá vnitřní, 8 MHz RC oscilátor jednočipu. Při nastavování konfiguračních bitů (fuses) se tedy povolí tento oscilátor a vypne se dělení kmitočtu osmi. Dále je dobré nastavit restart procesoru při poklesu napájecího napětí pod 2.7V (brown out). Obrázky jak nastavit konfigurační bity v prostředí Bascom i Ponyprog jsou níže.

   
config bits of the Atmega48 in Bascom
Config bits of the Atmega48 in PonyProg
Nastavení konfig. bitů
Atmega48 v Bascom.
Nastavení v PonyProgu
   

Stručný popis ovládání:

Ovládání je v podstatě stejné jak jsem to popsal v článku pro VKV verzi. Pro úplnost to zopakuji i tady.
 • Po nahrání programu do paměti jednočipu je nastaven kmitočet 433,500 MHz na RX i TX, je zapnuto CTCSS na vysílači (ale není nastaven žádný tón) a je nastaven vysoký výkon.
 • Ještě jednou připomínám: Dokud je připojen programátor, nesmí se přepínat výkon.

 • Tlačítko TL6 (na desce má popis PWR/Volt) funguje jako Shift (ALT nebo Function). Prostě jeho podržením změníme funkce ostatních tlačítek.
   Funkce tlačítek v základním režimu:
  • TL1 - krokuje kmitočet nahoru po 25 kHz
  • TL2 - krokuje kmitočet dolů po 25 kHz
  • TL3 - krokuje subtóny (CTCSS) nahoru
  • TL4 - krokuje subtóny (CTCSS) dolů
  • TL5 - zapíná odskok pro převáděč, případně poslech na vstupu (střídají se dokola tři stavy)
   Funkce tlačítek při podržení tlačítka TL6
  • TL1 - krokuje kmitočet nahoru po 1 MHz
  • TL2 - krokuje kmitočet dolů po 1 MHz
  • TL3 - zapnutí/vypnutí CTCSS (3 stavy: bez CTCSS, pouze Tx, oba Tx i Rx)
  • TL4 - zapnutí/vypnutí podsvětlení displeje
  • TL5 - přepínání výkonu (1 W/Low)
 • Při stisku kteréhokoliv tlačítka (kromě TL6) se rozsvítí podsvětlení displeje. Pokud asi 8 sekund nic nestiskneme, podsvětlení displeje zhasne a právě v tom okamžiku se právě zobrazované hodnoty (kromě nastavení výkonu) uloží do EEprom paměti. Odtud jsou načteny při příštím zapnutí.
 • Pokud je uložena hodnota kmitočtu mimo amatérské pásmo (pod 430,000 MHz nebo nad 440,000 MHz) při resetu (vypnutí a zapnutí napájení) se nastaví hodnota kmitočtu 433,500 Mhz.
 • Při nastavování kmitočtu (tlačítky TL1 a TL2) se mezi RX hodnotami 438,650 MHz a 439,425 MHz automaticky zapíná odskok pro převáděče (-7,6MHz). Tlačítkem TL5 lze ale nastavit jiný stav.
 • Při nastavování kmitočtu (tlačítky TL1 a TL2) se automaticky přeskočí úsek 432,000 MHz až 433,000 MHz.
 • Kmitočty CTCSS tónů se na displeji zobrazují bez desetinných míst.

 •      
  UHF (70cm) FM transceiver assebbled and ready to build into
  UHF FM TRX ready to build into a case
  UHF TRX with DRA818U ready to build into a case
  70cm FM transceiver
  připraven k vestavění
  do krabičky
  ... ...
       

 • Program nijak nekontroluje, zda hodnoty odeslané do DRA818U přes UART byly akceptovány. Pokud bychom tedy třeba nastavili kmitočet mimo rozsah modulu (a tím pádem daleko mimo radioamatérské pásmo), tento se sice zobrazí na displeji, ale kmitočet se nenastaví. (Po restartu se nastaví defaultní kmitočet 433,500 MHz.)

  Jarda ok1hdu


 •    | Celý článek |      tisk clánku
   

  Zpět (klikni)

  O   Novinky
  07.07.2023:
  Update na webu DXFC
  Dneska jsem updatoval info na webu DXFC.

  05.07.2019:
  Update fotoalba
  Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
  Slovinska (červen 2019)
  Fotoalbum prozatím zrušeno.

  05.12.2018:
  Update fotoalba
  Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
  Slovinska (jaro 2018)
  a ze:
  Suchého Vrchu (zima 2005/2006).
  Fotogalerie je prozatím zrušena.

  O   kalendář
  <<  Červenec  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     

  O   Radary ČHMU

  O   Zaparkováno na:

  O   TSL certifikát:

  PHP Scripting Language MariaDB Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.