599.cz - Homepage 599.cz - Homepage Memorial OK1WC Optimalizováno pro web... Myši umírají v pastích, protože nechápou, proč je ten sýr zdarma.
     Dnes: 21. 05. 2024    spaceweather.com Bouřky v Česku v novém okně Bouřky v Evropě v novém okně Ionogram Průhonice v novém okně Contest calendar WA7BNM v novém okně RSS summary of the last 7 articles    
O   Hlavní menu

 [-] Hlavní stránka

 [-] Zajímavé odkazy

 [-] Download

 [-] Zasílání novinek


O   Seznam rubrik


time.is in new window


Z důvodu zneužívání ke spamování, byla zpětná vazba zrušena

O   Počasí v Holicích
JO70XC


O   VOACAP KV Online

O   VOACAP pro CB
Šíření na CB

PHPRS fórum

<a1>technika, bastleni</a1>

Zpět Zase jeden elektronický telegrafní klíč

Vydáno dne 12. 02. 2019 (5895 přečtení)

elbug Atmega328PB

switch to an english version     verze v angličtině

Na konci posledního článku o oscilátoru s obvodem SI5351a jsem shrnul plány na příští verzi. Mám ve zvyku vyzkoušet si jednotlivé části samostatně, než je dám dohromady na jednu desku plošného spoje. Jedna z plánovaných funkcí toho oscilátoru je také elektronický dvoupádlový klíč.

Doplněno 27.2.2019 (Curtis-A, Curtis-B) (na začátku článku)
Doplněno 9.6.2021 Majákový mód
Doplněno 31.12.2021 Možnost blokování vysílání a generování tónu.



Abych řekl pravdu, moc se v těch různých módech skvízového klíčování neorientuji. Docela dlouho jsem vysílal jenom na ruční "klofák" a vysílat s dvoupádlovým elektronickým klíčem jsem se nějak naučil až ve vyšším dospělém věku. Můj styl vysílání je takový "jednopádlový", ale přesto mi to s dvoupádlem jde lépe. Pokud má klíč možnost přepínání různých "módů", vybírám si ten, kdy během vysílané čárky a následné mezery můžeme dopředu "ťuknout" tečku, a ta je po skončení čárky odvysílána. Mám z toho takový příjemný pocit, že mohu některé znaky (třeba C) zahrát na pádlo jakoby napřed. To je také způsob jakým se chová tento, zde popsaný, klíč.




Doplněno 27.2.2019 (Curtis-A, Curtis-B)

Tak mi to nedalo a poučil jsem se o různých režimech jambického skvízového klíčování. Zjistil jsem, že to, co já preferuji je takzvaný Curtis-B mód, nebo jinak též doplňkové klíčování. Ten je u tohoto klíče nastaven defaultně po nahrání kódu do paměti jednočipu.

Když už jsem v tom měl jasno, doplnil jsem do software klíče možnost přepnutí do režimu Curtis-A, neboli jinak, reálné klíčování. (navíc jsem tam opravil jednu chybu - nefungovalo úplně korektně přehození pádel teček a čárek). Nový kód jsem uložil do sekce DOWNLOAD.

Přepnutí mezi módy Curtis-A a Curtis-B je pomocí tlačítka na Pinu_3 konektoru PROGRAMM. (spouští náhodný text). Jeho podržením při zapnutí napajení se módy prohodí a klíč nás informuje o aktivním módu zahráním MA, nebo MB. Nastavení je uloženo do paměti Eeprom.




Nejdřív jsem úplně základní, nejjednodušší verzi klíče vyzkoušel na jedné starší destičce s připájeným jednočipem Atmega328. Nikdy dříve jsem nad způsobem naprogramování skvízového klíčování moc nepřemýšlel a tak jsem se toho trochu obával. Když jsem se nad tím teď trochu zamyslel, zjistil jsem, že to zase není taková věda. Ta úplně první verze měla jenom výstup na klíčovací tranzistor (negenerovala vlastní tón) a jedno tlačítko na nastavení rychlosti. Měl jsem radost, jak mi to pěkně chodí, a tak jsem začal přidávat další funkce. Když se navíc jeden kolega v radioklubu zmínil, že hodlá svá vnoučata (a sebe) naučit telegrafii, rozhodl jsem se, že na to navrhnu i plošný spoj.

     
elbug atmega328pb schema
Elbug atmega328pb design PCB
Elbug atmega328pb design PCB
Schéma Návrh DPS
strana A
Návrh DPS
strana B
     

Plošný spoj jsem původně navrhl pouze s jedním tlačítkem na změnu rychlosti. Při jeho podržení se pádlem teček zvyšuje a pádlem čárek snižuje rychlost. Pak mi ale došlo, že mohu připojit tlačítka i na programovací konektor. Tím se zvětšil počet tlačítek celkem na čtyři a možnosti ovládání skoro nekonečně. A tak jsem si začal vymýšlet a přidávat další funkce.

  Takže jsem postupně přidal:
 • reset rychlosti na defaultní hodnotu
 • generování tónu na jednom výstupním pinu (příposlech)
 • nastavení výšky tónu příposlechu (také reset tónu na defaultní hodnotu)
 • prohození pádel teček a čárek
 • možnost nahrání textu (výzvy) do paměti
 • generování pětimístných skupin náhodného textu (jenom písmena nebo smíšený text)
 • nastavení módu Curtis-A nebo Curtis-B

 • Celý klíč je na destičce DPS 38x43mm. Kromě vlastního jednočipu je na ní už jen stabilizátor 5 Voltů, blokovací kondenzátory, výstupní klíčovací tranzistor a konektory.
 • Použil jsem jednočip Atmega328PB v smd provedení (TQFP) (kompletní popis). Prostě proto, že jich tu ještě pár mám. (koupil jsem nedávno na ebay.com 10 kusů) Pro tento účel je trochu předimenzovaný. Většina jeho vývodů (portů) zůstala nezapojených a i když jsem postupně přidával další funkce, tak flash paměť 32kB je využita jen na pár procent. Plošný spoj jsem navrhnul na verzi Atmega328(P), takže porty PE0 a PE1 jsou připojeny na napájení (VCC, GND). Nejsou však vůbec použity, takže jsou dafaultně nakonfigurovány jako vstupní porty s vysokou impedancí, takže to ničemu nevadí. Přesto však nelze použít starší verzi Atmega328(P) (bez toho B na konci). Vysvětlím dále v textu.
 • Na destičce jsou i součástky filtrace referenčního napětí pro AD převodník R2 a C3. Žádný vstup AD převodníku však není použit, takže tyto součástky není potřeba osazovat. Já jsem je tam zapájel, aby nezůstaly na destičce volné dírky ;-)
 • Smd blokovací kondenzátor C4 asi není nutné osazovat. Občas mám mánii blokovat napájecí napětí více, než je nutné ;-)
 • Odpor R3 neosazovat! Je tam omylem!
 • Výstup na příposlech je přímo z jednoho pinu jenom přes oddělovací kondenzátor. Aby nedošlo k překročení výstupního proudu měl by být při 5V napájení zatěžovací odpor alespoň 220 Ohmů. Na testování tam mám reproduktor 75 Ohmů do série s odporem 220R. Hlasitost je celkem slušná.
 • Jednočip má 1kB Eeprom. Nejdřív jsem měl v plánu ukládat text do paměti komprimovaně, ale pak jsem zjistil, že na (hodně dlouhou) výzvu je ta paměť více než dostatečná. A možnost vysílat z paměti více, než jeden text mi přijde zbytečná.




  Zkompilované kódy pro nahrání do jednočipu (.hex i .bin) jsou ke stažení v DOWNLOAD sekci tohoto webu. Jednočip využívá interní RC oscilátor 8MHz. Defaultně z výroby mají Atmega328PB nastaveno dělení interního oscilátoru osmi. To je potřeba zrušit při programování v nastavení konfiguračních bitů. Také je dobré nastavit reset při poklesu napětí pod 2,7V (brown-out), protože při nižším napětí není zaručena funkčnost při kmitočtu 8MHz.

 •      
  Elbug Atmega328PB fuses
  Příklad nastavení
  konfiguračních bitů
       




  Odběr z napájecího zdroje

  Pokud asi 2 sekundy nestiskneme žádné tlačítko, ani pádlo, procesor se "uspí". Pokud bychom ho napájeli přímo, například z baterie 4,5 V měl by v "uspaném" stavu odběr přibližně 15 µA. Ale samotný stabilizátor 5V má klidový odběr okolo 2,6 mA (podle katalogu může mít až 6 mA, ale asi bude dost záležet na konkrétním výrobci). Pokud bychom tedy chtěli mít co nejmenší odběr, například při napájení z baterie, tak buď musíme použít nějaký jiný stabilizátor, nebo ho nepoužít vůbec a celé to napájet přímo z baterie cca 3 až 5 V. Reset procesoru (brown-out) je nastaven na 2,7V, takže při napájecím napětí nižším, než asi 3,5V bychom museli i ochrannou diodu nahradit drátovou propojkou.

  Problém s generováním náhody

  Když jsem tam přidal tu poslední funkci - generování pětimístných skupin náhodného textu, měl jsem docela problém, jak generovat opravdu náhodná čísla v určitém rozsahu. Zkoušel jsem různé postupy popsané na diskuzích na internetu. Jediné co mi opravdu funguje, je nechat trvale běžet jeden 16ti bitový čítač a vždy před vygenerováním "náhodného" čísla uložit jeho okamžitý stav do proměnné, která se vytvoření náhodného čísla účastní. Musel jsem použít čítač Timer3. Ten je ale obsažen pouze v novější verzi Atmega328PB. V původní verzi Atmega328(P) jsou pouze čítače Timer0, Timer1 a Timer2. Tyto tři původní mám použity na různá časování, nebo generování tónu a pokud jsem je "dočasně" použil na generování "náhody" vždy to po nějaké době skončilo v opakující se smyčce, několika stále stejných znaků. Proto je nutné použít tu novější verzi, tedy Atmega328PB.

       
  Elbug atmega328pb assembled PCB
  Elbug atmega328pb assembled bottom PCB
  Elbug atmega328pb assembled PCB
  Osazený DPS klíče ... ...
       




  Popis ovládání:

  Ke klíči lze připojit až 4 tlačítka. Jejich funkce se aktivují připojením příslušného vstupního pinu MCU na zem (minus napájení).
   Popis funkcí tlačítek
  1. Podržení obou pádel při zapnutí prohodí pádlo teček a čárek.
   Pro potvrzení zahraje R.
  2. Button - rychlost: Nastavení rychlosti
   - Podržet toto tlačítko a přitom pádlo teček zvyšuje rychlost, pádlo čárek snižuje. Krok je 2 WPM a po každé změně zahraje 3 tečky (S). Nastavená hodnota se ukládá do paměti Eeprom.
   - Podržením při zaputí (připojení baterie) se rychlost resetuje na defaultní hodnotu (asi 20 WPM PARIS). Pro potvrzení zahraje R.
   - Krátkým stiskem během nahrávání zprávy do paměti se vloží mezera mezi slovy.
  3. Pin 1 konektoru PROGRAMM: Výška tónu
   - Podržet toto tlačítko a přitom pádlo čárek zvyšuje tón, pádlo teček snižuje. Po každé změně zahraje tři tečky (S).
   - Podržením při zapnutí (připojení baterie) - tón se zresetuje na defaultní. Pro potvrzení zahraje R.
   - Krátký stisk tohoto tlačítka při nahrávání zprávy uloží doposud nahraný text a nahrávání ukončí. Pro potvrzení zahraje = (-...-)
  4. Pin 2 konektoru PROGRAMM: Paměť
   - Krátký stisk přehraje obsah paměti (výzvu), pokud není prázdná. Přehrávání lze kdykoliv ukončit stiskem některého pádla.
   - Dlouhý stisk (držet dokud nezahraje = (-...-)) čeká za nahrání zprávy do paměti. Při nahrávání se mezery mezi znaky vkládají automaticky, mezery mezi slovy vkládáme ručně tlačítkem BUTTON-rychlost (viz výše). Zprávu uložíme tlačítkem na Pinu 1 (viz předchozí odstavec). Uložením se předchozí zpráva přepíše. Vypnutím napájení (baterie) během nahrávání se zpráva neuloží a zůstane zachována původní.
  5. Pin 3 konektoru PROGRAMM: Náhodný text
   - Krátkým stiskem začne přehrávání pětimístných skupin náhodného textu (pouze písmena anglické abecedy). Přehrávání lze kdykoliv ukončit stiskem některého pádla. Při přehrávání jsou prodlouženy mezery mezi znaky i mezi slovy.
   - Dlouhým stiskem (držet dokud nezahraje =) začne přehrávání pětimístných skupin náhodného textu anglické abecedy, číslic a znaků / (lomeno), ? (otazník) a = (rovná se). Přehrávání lze kdykoliv ukončit stiskem některého pádla.
   Při přehrávání jsou prodlouženy mezery mezi znaky i mezi slovy.
   - Podržením při zapnutí se přepne mód jambického klíčování Curtis-A nebo Curtis-B. Který režim je aktivní oznámí zahráním MA nebo MB.
   Postup nahrání textu do paměti:
  1. Delší podržení tlačítka na Pinu_2 konektoru PROGRAMM, až se ozve = (-...-)
  2. Pomocí pádel začít nahrávat text. Mezi znaky je možné nechávat delší mezery, uloženy budou správně, jako jedna mezera.
  3. Mezeru mezi slovy zadat krátkým stiskem tlačítka Button-rychlost. Delší mezeru zadat opakovaným stiskem (sčítají se).
  4. Krátkým stiskem tlačítka na Pinu_1 konektoru PROGRAMM uložit nahraný text do paměti. Ozve se = (-...-) na potvrzení uložení.
  5. Při chybě vypnout napájení a nic se neuloží :-)

  Další funkce by se daly vymýšlet do nekonečna. Ale bylo mi řečeno, že se na to mám vykašlat, a tuto verzi zveřejnit na webu.
  Tak je tu.

  Ale stejně si myslím, že časem ještě něco přidám/změním.




  Majákový mód. Doplněno 9.6.2021

  Od doby, kdy jsem vydal tento článek se mi ozvalo několik radioamatérů s poznámkou, že by bylo dobré, kdyby šel klíč přepnout do "majákového módu". Já to chápu tak, že jde o stav, kdy klíč stále dokola vysílá nějaký uložený text.

  Udělal jsem tedy drobnou úpravu v kódu firmware.

  DOWNLOAD

  V nové verzi 1.4 (v názvu souboru obsahuje slovo beacon) funguje úplně stejně jako ta původní. Pouze, pokud při zapnutí napájení podržíme současně tlačítka na pinech 2 a 3 konektoru Program (tlačítka Paměť a Náhodný text, piny PB3 a PB4 jednočipu), klíč odvysílá znak = (rovná se) a následuje text uložený v paměti. Ten potom vysílá stále dokola. Klíčování se ukončí pouze vypnutím napájení.

  Pokud bychom chtěli aby klíč vždy nastartoval v tomto režimu, třeba i po výpadku napájení, je potřeba tyto dva piny připojit trvale na zem (mínus napájení). Asi ideální by bylo připojit k příslušným tlačítkům paralelně dvojpólový přepínač.

  Pochopitelně, nahrání příslušného textu a nastavení rychlosti vysílání musíme provést před tím, než klíč zapneme v majákovém režimu.




  Možnost blokování vysílání a generování tónu. Dolpněno 31.12.2021

  U mého posledního KV QRP CW transceiveru, tentokrát na pásmo 60m (5MHz), kde jsem použil tento vestavěný elektronický klíč, mi vadilo, že při změně rychlosti, nebo nahrávání výzvy do paměti, zároveň vysílá. U té změny rychlosti to zase tak nevadí, protože protistanice alespoň slyší, co se děje, ale při nahrávání textu výzvy do paměti jsem musel vždycky odpojit anténu a připojit umělou zátěž. Další věc je, že můj transceiver při vysílání poslouchá svůj signál a nepotřebuje tedy externí tón příposlechu. Ten je potřeba právě pouze když nevysílá, tedy třeba při nahrávání textu do paměti.

  Proto jsem opět udělal drobnou modifikaci firmare elektronického klíče. V sekci DOWNLOAD je ke stažení verze 1.5 která tento problém řeší. Musel jsem změnit funkce některých tlačítek, protože mám na transceiveru k dispozici pouze dvě.

   Klič této verze se tedy chová následovně:
  • Pokud při zapnutí napájení podržíme současně tlačítka Button (normálně nastavení rychlosti) a Paměť (pin 2 konektoru PROGRAMM), tak se zapne/vypne blokování vysílání při nahrávání do paměti, změně rychlosti a procvičování 5 místných skupin. Změna je potvrzena zahráním .-.-.
  • Pokud při zapnutém klíči (transceiveru) podržíme tlačitko Button (normálně nastavení rychlosti) a k tomu krátce stiskneme tlačitko Paměť (pin 2 konektoru PROGRAMM), tak se zapne/vypne generování tónu během vysílání. Změna je potvrzena zahráním -.-.-
  • Při nahrávání textu do paměti tlačítko Button (normálně nastavení rychlosti) zadá mezeru mezi slovy a nakonec tlačítkem Paměť (pin 2 konektoru PROGRAMM) uložíme text do paměti.

  Jinak je ovládání stejné, jak je popsáno v původním textu, včetně majákového módu.




  Jarda, ok1hdu


     | Celý článek |      tisk clánku
   

  Zpět (klikni)

  O   Novinky
  07.07.2023:
  Update na webu DXFC
  Dneska jsem updatoval info na webu DXFC.

  05.07.2019:
  Update fotoalba
  Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
  Slovinska (červen 2019)
  Fotoalbum prozatím zrušeno.

  05.12.2018:
  Update fotoalba
  Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
  Slovinska (jaro 2018)
  a ze:
  Suchého Vrchu (zima 2005/2006).
  Fotogalerie je prozatím zrušena.

  O   kalendář
  <<  Květen  >>
  PoÚtStČtSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31   

  O   Radary ČHMU

  O   Zaparkováno na:

  O   TSL certifikát:

  PHP Scripting Language MariaDB Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.