OK1HDU (Hamradio, electronics, travelling, photography, ok7u...)
599.cz - Homepage 599.cz - Homepage Memorial OK1WC Optimalizováno pro web... Než něco pošlete dál, přečtěte si ... hoax.cz
     Dnes: 17. 08. 2022    spaceweather.com Bouřky v Česku v novém okně Bouřky v Evropě v novém okně Ionogram Průhonice v novém okně Contest calendar WA7BNM v novém okně RSS summary of the last 7 articles    
O   Hlavní menu

 [-] Hlavní stránka

 [-] Zajímavé odkazy

 [-] Download

 [-] Zasílání novinek


O   Seznam rubrik


time.is in new window


Z důvodu zneužívání ke spamování, byla zpětná vazba zrušena

O   Počasí v Holicích
JO70XC


O   VOACAP KV Online

O   VOACAP pro CB
Šíření na CB

PHPRS fórum

<a2>provoz, závody</a2>

Zpět Tisk QSL lístků s programem UCX Log

Vydáno dne 05. 11. 2008 (9030 přečtení)

QSL Ačkoliv se v poslední době stále více prosazuje potvrzování amatérských spojení přes internet (LOTW, EQSL, a podobně...), je stále ještě hodně amatérů (možná, že většina), kteří posílají klasické papírové QSL lístky. Osobně patřím k té "staromódní" části, takže stále posílám ty papírové QSL a rád je také dostávám.


Nějaký čas jsem řešil, jak tisknout na lístek údaje o spojení a přitom tím nestrávit více času, než vlastním vysíláním. Pokud se někdo rozhodne poslat například lístky za spojení z nějakého závodu, není prostě možné je vypisovat ručně. Ty stovky, nebo i tisíce QSL by člověk vypisoval měsíce.

Jako první jsem zkusil program BV7 od autora DF3CB. Ačkoliv vím, že ho hodně amatérů používá, já jsem z něj příliš nadšený nebyl. Připadá mi zbytečně komplikovaný. Asi týden jsem se snažil s ním "sžít" ale pak jsem to vzdal. Nevím, možná již dneska existuje nějaká novější verze, která je více "user friendly", ale to co jsem zkoušel asi před třemi roky mi prostě nesedělo.

Tenkrát jsem to vyřešil tak, že jsem vždycky deník (nebo jeho část) vyexportoval do nějaké tabulky (textový soubor), načetl ji do Excelu a potom vytiskl na samolepící štítky pomocí programu MS Access. To bylo však také poměrně komplikované. Navíc samolepící štítky nalepené na QSL ho poněkud zesílí v jednom místě, a při větším množství QSL se to potom špatně balí.

Nakonec jsem zcela náhodou objevil, že staniční deník UcxLog od DL7UCX má docela pěkně vyřešen právě tisk a evidenci QSL. Na vedení staničního deníku ho nepoužívám, mám docela výhrady k některým jiným vlastnostem tohoto programu. Tisk QSL však dělá perfektně.

Pokud by si to chtěl někdo vyzkoušet, musí si samozejmě tento program nejprve nainstalovat. (soubor Setup.exe). Nenechte se zmást při instalaci. Program se chová trochu zvláštně. Vlastní adresář s programem může být umístěn v podstatě kdekoliv. Při instalaci (a po prvním spuštění) si však vytvoří adresář nazvaný podle vaší značky a na ploše vytvoří zástupce s touto vaší značkou. Při kliknutí na tohoto zástupce na ploše se spustí UCXLog.exe s parametrem odkazujícím na soubor deníku (který ale může být, a také většinou je, v úplně jiném adresáři). Několikrát jsem to instaloval a zase odinstalovával a mazal, než jsem ten princip pochopil. Tím je možné mít nainstalováno více deníků, avšak to, který právě použijeme se určí vždy již při spuštění programu. Není to tedy tak, jak jsme většinou zvyklí, že spustíme program, a potom v něm otevřeme soubor. (s textem, deníkem, tabulkou, atd...).

Po nainstalování a spuštění programu nejdříve musíme vyplnit povinné údaje jako značku, lokátor, jméno, QTH a nějaké další nesmysly. Jinak nás to dál nepustí. Důležité je změnit v tomto konfiguračním okně kód pro nulu. Defaultně program nabízí kód 216, což by měla být přeškrtnutá nula, ale při nainstalovaných českých fontech to je "Ř". Obyčejnou nulu tam dostaneme zapsáním kódu 48. Pak odsouhlasíme nějaké copyrighty a máme tu konečně okno pro zapisování spojení. Do pole pro značku něco napíšeme a Enterem potvrdíme. Vyskočí na nás malé informační okénko, že soubor deníku byl vytvořen.

  Pak tohle jedno QSO zase smažeme:
  Dvojklik na řádku s uloženým QSO > Klik na Delete QSO > Potvrdit

Tímto poměrně komplikovaným postupem jsme tedy program nainstalovali a vytvořili soubor s deníkem. Nepřišel jsem na to jak to zjednodušit. Nic z toho se nedá přeskočit. Teď můžeme zavřít okno pro zapisování QSO, Okno s texty pro CW a případná další okna, která se nám předtím otevřela. Zůstane nám otevřeno jediné okno, které je na obrázku níže.

UCX main window

  Teď si vytvoříme "operátora":
  Menu Settings > Operator > napsat značku nebo jméno > Kliknout na OK

Je dobré si vytvořit více "operátorů" neboť pod každým z nich můžeme mít nadefinován jiný vzhled vytištěného QSL. Já mám například vytvořeno OK1HDU pro běžná spojení, OK7U pro závody, OK1HDU-P pro spojení z portablu, a pokud o dovolené vysílám ze zahraničí, tak si dodatečně vytvořím další, podle použité značky (např. ES8UD). V názvu operátora nelze použít některé speciální znaky, například / (lomítko).

  Potom si už můžeme nadefinovat vzhled vytištěného QSL:
  Menu Settings > QSL Layout

Je důležité být v menu "Operátor" přepnut na správného operátora. Na lístcích potom můžeme mít různé doplňující údaje podle toho při jaké příležitosti jsme vysílali. Například jiné technické vybavení na portablu, z dovolené nebo při závodě z nějakého contestového stanoviště a tak podobně.

  Možností, jak budou vytištěné údaje vypadat je tu opravdu hodně.

Layout QSL

 • Máme možnost určit, zda budeme tisknout přímo na lístek, nebo samolepící štítek, rozměry štítků i QSL lístku. Rozhodně doporučuji tisknout přímo na lístek. Vyjde to levněji, je to rychlejší a lístky jsou pěkně ploché, takže se dobře balí.
 • Můžeme nastavit šířku prázdných okrajů jak vodorovně, tak svisle.
 • Zda tisnout barevně, nebo černobíle.
 • Kolik QSO s toutéž stanicí bude na jednom lístku (standardně na QSL ze závodů nastavuji na šest, aby byla QSO ze všech pásem na jednom lístku), a svislý rozestup jednotlivých řádků.
 • Zda bude značka stanice i manažera vytištěna jako jeden údaj, nebo dva. (pokud jako dva, tak mohou být každý jiným fontem, velikostí písma, nebo barvou).
 • Můžeme si vybrat formát data, a také jak bude vyznačeno pásmo (v metrech, Mhz, kHz, s desetinnou čárkou, nebo bez, ...).
 • U každého jednotlivého údaje v řádku s QSO můžeme přesně určit polohu, velikost i barvu písma a typ fontu.
 • Kamkoliv do plochy lístku můžeme umístit další řádky textu. Tím lze upřesnit některé údaje, jako třeba použité zařízení, nebo antény, případně jakékoliv doplňující údaje, které uznáme za vhodné.
 • Dokonce lze do plochy vložit obrázek. To je však malinko složitější, a zájemce si to jistě najde v helpu k programu.

Podle mého názoru trochu nedotažená je záležitost s Poznámkami (Remarks...): Pokud necháme pole Remark prázdné, nebude v řádku za běžné spojení žádná poznámka vytištěna. V řádku za spojení z nějakého závodu tam bude název (zkratka) tohoto závodu. Bohužel to nefunguje zcela bezchybně a už se mi stalo, že to tam tisklo jiný závod, než kterého jsem se opravdu zúčastnil. Ty dva závody však měly téměř stejné podmínky a zřejmě byly někde v programu definovány společně. Pokud do pole Remark něco napíšeme, bude to vytištěno na řádku s prvním spojením na daném lístku. U ostatních řádků s QSO nic nebude. (Jednoduše se údaje Remarks... na QSL lístku zbavíme tak, ze do pole Remark napíšeme jednu mezeru).

Do pole Remark v režimu QSL Layout můžeme napsat také "proměnné" <op>, <rem>, nebo <name>. Tím docílíme toho, že se na řádku s QSO objeví značka operátora, poznámka (převzatá z deníku), nebo přijaté jméno operátora. Nic z toho se mi však nezdá moc užitečné.

Když máme Layout, neboli rozložení údajů na lístku hotový, můžeme do programu importovat data o spojeních. Nejjednodušší způsob je import souboru ADIF.

  Buď je můžeme importovat jako běžná spojení:
  Menu QSO > Import QSOs > ADIF
  (nepřišel jsem na rozdíl mezi volbou "skip Contests" a "Convert contests to QSOs".

  Nebo jako spojení z nějakého závodu:
  Menu Contest > Import > ADIF

  Také je možné importovat spojení z textového souboru zarovnaného mezerami:
  Menu QSO > Import QSOs > ASCII

  nebo:
  Menu Contest > Import > ASCII

Typicky tak lze importovat například data ze závodního deníku ve formálu CABRILLO. Je to však poněkud náročnější, neboť před vlastním importem musíme přesně určit, na které pozici v řádku je jaký údaj o spojení.

Před importem dat je dobré se přesvědčit, že jsme v menu Settings>Operator přepnuti na správného "operátora". Pokud chceme v importovaném deníku například opravit nějaké chyby, lze to udělat v

  editačním režimu:
  Menu QSO > Edit log > Full
Také lze provádět hromadnou editaci (například opravit v poznámce u všech QSO zkratku závodu).
  Hromadná editace:
  Menu QSO > Group Modify
Při této operaci je ale potřeba být velice opatrný, neboť jediným kliknutím můžeme změnit údaj u stovek spojení. A pokud by to nebylo u těch správných, bude se to velmi těžko opravovat.

EDIT QSOs
GROUP EDIT

Konečně vlastní tisk QSL.

  Menu QSL > Only current operator (mělo by být zaškrtnuto)
Tím si zajistíme, že budeme tisknout pouze lístky za spojení s aktuálně nastaveným operátorem a k němu vytvořeným Layoutem.
  Menu QSL > Print
Otevře se nám okno pro výběr QSO za která chceme skutečně lístky poslat.

Výběr pro tisk

Toto okno, doufám, nepotřebuje příliš podrobný komentář

  Snad jen pár poznámek:
 • Marked 'print' znamená, že se vyberou pouze spojení, která jsme označili při editaci QSO. (písmeno velké P v editačním řádku napravo)
 • Kliknutím na tlačítko "Collect" se vyberou všechna spojení podle toho, jak máme zaškrtnuty parametry.
 • Start label on first page - pokud tiskneme na samolepící štítky a první stránka není celá, určíme řádek a sloupec, kde se má začít tisknout.
 • Kliknutím na "Show Layout" si můžeme zkontrolovat, že máme nastaveno správné rozmístění údajů na ploše lístku, případně to ještě opravit.

Než začneme tisknout, doporučuji tlačítkem "Export" si uložit finální výběr do souboru ADIF. Jakmile jednou zahájíme tisk, označí se všechna vybraná QSO v deníku jako QSL-sent (QSL odeslán). Pokud však během tisku například vypnou proud, nebo dojde k nějaké jiné poruše tisku, budeme těžko vytvářet znova výběr spojení pro tisk. Pokud však máme výběr uložen v souboru ADIF, můžeme ho

  kdykoliv znova otevřít:
  Menu QSL > Import ADIF Print list
Po otevření z něj pouze odstraníme spojení, která již byla vytištěna a můžeme spustit tisk znova.

Dále je pár ukázek, jak mohou vypadat vytištěné QSL.

příklad 1
příklad 2
příklad 3
příklad 4

Je možné mít třeba úplně čisté kartičky formátu 14x9 cm a veškeré údaje na ně tisknout. Nebo mít na Jedné straně pouze nějakou fotku, doplněnou vlastní volací značkou, a na druhou, čistou stranu vše tisknout. Já používám QSL s fotkou na jedné straně a na textové mám předtištěnu pouze moji značku, zemi DXCC, zónu a adresu na QSL službu. Vše ostatní tisknu pomocí tohoto programu.

Ještě poznámka: Pokud se nepletu, tak pro platnost QSL do většiny diplomů, třeba DXCC je nutné aby na QSL byl vlastnoruční podpis. Zdá se mi, že se na to v poslední době nějak zapomíná. Občas se tam objevují nějaká razítka "Verified by .....", ale nejsem si jistý, že jsou k něčemu platná.

Jarda ok1hdu


   | Celý článek |      tisk clánku
 

Zpět (klikni)

O   Novinky
19.08.2020:
Update na webu DXFC
Dneska jsem updatoval info na webu DXFC.

05.07.2019:
Update fotoalba
Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
Slovinska (červen 2019)
Fotoalbum prozatím zrušeno.

05.12.2018:
Update fotoalba
Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
Slovinska (jaro 2018)
a ze:
Suchého Vrchu (zima 2005/2006).
Fotogalerie je prozatím zrušena.

24.11.2017:
Update na webu DXFC
Dneska jsem updatoval info na webu DXFC

24.11.2017:
Update fotoalba
Do fotoalba jsem přidal fotky z letošní dovolené v Tureckém Oludeniz.
Fotoalbum je prozatím zrušeno.

O   kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

O   Radary ČHMU

PHP Scripting Language MariaDB Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.